You are here!!


Учените от екипа по диетологични проучвания на Данон са в челните редици при нововъведенията в областта на млечните технологии. Благодарение на техните познания, високите ни стандарти и производствените процеси, които са разработени така, че да използват оптимално уникалната ни комбинация от бактериални щамове, Активиа се отличава от всички останали продукти на пазара.

ВДЪХНОВИ СЕ
Здравословен начин на живот